Vande Diensten

Artikel
21

De Kercken-Raden sullen al-omme toe-sien datter goede School-Meesters zijn / die niet alleen de Kinderê leeren lesen / schrijven / spraecken eñ vrye Consten / maer oock die selfde inder Godsalicheyt eñ indê Catechismo onderwijsen.