Ordinantie 10 Het opzicht

 

IV. Opzicht over de verkondiging en de catechese alsmede over de opleiding en vorming van predikanten

Artikel 15.

Het opzicht van de generale synode

Lid
8

Degene die door toepassing van deze bepalingen niet meer in het ambt staat, kan door de generale synode — het orgaan van bijstand van de generale synode dat op het terrein van kerk en theologie werkzaam is, gehoord — de bevoegdheid krijgen weer te mogen staan naar het ambt van predikant, nadat betrokkene verklaard heeft het oordeel van de synode alsnog te aanvaarden en zich te zullen bewegen in de weg van het belijden van de kerk.