Vande Diensten

Artikel
9

Nieuwelingen / Mis-priesters / Monicken / ende die andersins eenighe secten verlaten / zullen niet toeghelaten worden totten Kercken dienst / dan met groote sorghvuldigheyt eñ voorsichtigheyt / na datse oock eenen sekeren tijt eerst wel beproeft zijn.