Ordinantie 9 De geestelijke vorming

 

II. Vorming, toerusting en catechese

Artikel 3.

Catechese

Lid
5

De catechese wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, in de regel door de predikant. De kerkenraad kan de catechese geheel of ten dele opdragen aan daartoe bekwame leden van de gemeente of aan daartoe opgeleide leden van de kerk.