Ordinantie 9 De geestelijke vorming

 

II. Vorming, toerusting en catechese

Artikel 3.

Catechese

Lid
2

Dit kerkelijk onderricht betreft met het oog op de doeleinden van de catechese
− het lezen en verstaan van de Heilige Schrift;
− de eredienst, de liederen en gebeden;
− de belijdenis en de geschiedenis van de kerk;
− het leven als christen in de wereld.