Ordinantie 8 De missionaire, diaconale en pastorale arbeid van de gemeente

 

Artikel 6.

Vervulling van de roeping in een relatie van wederkerigheid

Lid
3

De kerkenraad zoekt naar wegen om de inzichten en ervaringen die de gemeente in haar relatie met deze kerkelijke gemeenschappen worden aangereikt, vruchtbaar te maken voor het gemeente-zijn in de Nederlandse samenleving.