Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

I. De verkiezing van ambtsdragers in de gemeente

Predikanten

Artikel 4.

De verkiezing van predikanten

Lid
3a

Een predikant tegen wiens vervulling van het ambt ernstige bezwaren zijn gerezen, kan — indien deze bezwaren door het bevoegde college voor het opzicht in behandeling zijn genomen — geen beroep in overweging nemen zolang die behandeling niet onherroepelijk is geëindigd.1


1 Aanvulling kerkorde, ordinantie 3-4-3a, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.