Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. De registers

Artikel 9.

De landelijke ledenregistratie

Lid
1

Ten behoeve van de continuïteit van de registratie van de leden van de gemeenten en van de onderlinge uitwisselbaarheid van de verzamelde gegevens doet de generale synode een registratie onderhouden van de leden van alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland.