Ordinantie 2 De gemeenten

 

I. Wie tot een gemeente behoren

Artikel 4.

Zij die met de gemeente verbonden zijn

Lid
1

Tot de gemeenschap van een gemeente worden — naast de in artikel 2 bedoelde leden van de gemeente en de in artikel 3 bedoelde gastleden — voorts gerekend de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden alsmede degenen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente.