Ordinantie 2 De gemeenten

 

I. Wie tot een gemeente behoren

Artikel 3.

Gastleden

Lid
1

Tot een gemeente behoren — naast de in artikel 2 bedoelde leden van de gemeente — tevens zij die in het register van deze gemeente als gastlid zijn ingeschreven.