[Cap. VII.] De Matrimonio.

= Het huwelijk

Artikel
[3.]

Quouis die indiscriminatim Matrimonia celebrari possunt, modo eodem die concio ad populum habeatur. Exceptis tantum ieiunio sacratis diebus quibus est potissimum precationi et luctui incumbendum.

= De huwelijken kunnen op elke dag zonder onderscheid gesloten worden, mits op diezelfde dag een preek voor het volk gehouden wordt. Uitgezonderd zullen slechts die dagen zijn die aan het vasten gewijd zijn, omdat men op deze dagen zich voornamelijk heeft toe te leggen op gebed en treurigheid.