Vierde Afdeeling.

Van het Classikaal Bestuur.

Artikel
67

De handelingen der classikale vergaderingen zullen zich bepalen:
1º. Tot het formeren der nominatiën voor de keuze van een Scriba voor de classikale Moderatoren (art. 57) en van gecommitteerden tot het classikaal bestuur (art. 58).
2º. Tot het afhooren en sluiten der rekeningen van de classikale weduwenbeurs en andere fondsen, alsmede tot het benoemen van Quaestors, en voorts daaromtrent te besluiten, zoo als geoordeel wordt te behooren.