Derde Afdeeling.

Van het Provinciaal Kerkbestuur.

Artikel
39

De gewone vergaderingen worden gehouden driemaal ’s jaars, op de eerste Woensdagen der maanden Mei, Augustus en October. De President kan daarenboven buitengewone bijeenkomsten beschrijven.