Tweede Afdeeling.

Van het Synode.

Artikel
29

Insgelijks zullen verordeningen worden gemaakt, ten einde de Plaatselijke Kerkenraden, op de voor de zaak van den Godsdienst en de belangen van de gemeenten meest voordeelige wijze in te rigten.