[Cap. I.] De Collegiis ac Prouinciarum Classibus.

= De colleges en de classes van de provincies.

Artikel
[4.]

Ad eam putamus esse referendum de Collegiorum institutione, Doctorum honorariis, munere, authoritate, Scholarum exercitiis, Theologicis professionibus, propositionum prophetiarumque obseruationibus, coeterisque omnibus ad eam rem pertinentibus.

= Wij vinden dat aan haar [de synode] de beslissing moet worden gelaten over de oprichting van colleges, de bezoldiging, taak en gezag van de docenten, de oefeningen in de scholen, de theologische studie, het onderhouden van proposities en profetie, en al het overige wat op deze zaak betrekking heeft.