Rechtsvinding van de burgerlijke rechter in kerkelijke conflicten
De strijd om het zelfstandig bestaan van de plaatselijke kerk
Groningen
Uitgeverij De Vuurbaak
1977

ISBN: 

90-6015-358-8

Kamper Bijdragen XX