Hoofdstuk 5

Betrekkingen van de kerk naar buiten

Artikel
133

1. De kerken zullen er op toezien, dat de kinderen der gemeente zoveel mogelijk op christelijke scholen onderwezen worden.
2. De kerken zullen van alle gelegenheden om op andere scholen onderwijs in de christelijke godsdienst te doen geven zoveel mogelijk gebruik maken, overeenkomstig de door de generale synode vastgestelde bepalingen.