Hoofdstuk 2

De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel
29

1. Deze vergaderingen zullen geen andere dan kerkelijke zaken behandelen.
2. De behandeling van deze zaken zal steeds geschieden in overeenstemming met het kerkelijk karakter van deze vergaderingen.