Van de diensten

Artikel
20

In de Kerken, waar personen zijn, die volgens Art. 8 bekwaam zijn geoordeeld om tot den dienst des Woord te worden voorbereid, zal men tot hunne oefening het gebruik der propositiën kunnen instellen.