|7|

Woord vooraf

 

Dit boek is in de eerste plaats bedoeld als leesboek voor gemeenteleden, die inzicht willen krijgen in het kerkelijk leven. Terwille van die leesbaarheid wordt de kerkorde niet per artikel behandeld, maar worden er enkele hoofdlijnen getrokken. Daardoor komt ook de samenhang van de verschillende artikelen beter uit.

In de tweede plaats kan het boek worden gebruikt als naslagwerk. Daarvoor is aan het eind een register opgenomen, waarin men voor elk artikel de paragrafen vindt waarin het wordt verklaard.

Verder bevat het boek een woordenlijst, waarin wordt omschreven welke speciale betekenis allerlei woorden in het kerkelijk leven hebben gekregen.

Tenslotte kan het boek worden besproken op de studievereniging. Mijn advies is om dan per verenigingsavond één hoofdstuk te behandelen.

 

De auteur