Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
43

In het einde van de classicale en andere meerdere vergaderingen zal men censuur houden over diegenen, die iets strafwaardigs in de vergadering gedaan, of de vermaning der mindere samenkomsten versmaad hebben.