Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
42

Waar in eene kerk meer predikanten zijn dan één, zullen ook zij, die niet volgens het voorgaande artikel afgevaardigd zijn, in de classis mogen verschijnen en adviseerende stem hebben.