Van de diensten

Artikel
20

In de kerken, waar personen zijn, die volgens art. VIII bekwaam zijn geoordeeld om tot den dienst des Woords te worden voorbereid, zal men tot hunne oefening het gebruik der propositiën kunnen instellen.