Van de Kerkelijke samenkomsten.

Artikel
XLII.

Waar in eene plaats meer Predikanten zijn dan één, zullen die al te zamen in de Classe mogen verschijnen en keurstemmen hebben, ten ware in zaken, die hunne personen of Kerken in ’t bijzonder aangaan.