Artikel 71

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel LXV
Lijkpredikatiën of lijkdiensten zullen niet worden ingesteld.

 

Deputatenrapport 1974

OVERIGE CEREMONIËN
Artikel 67. Geen rouwdiensten
Rouwdiensten zullen niet worden ingesteld.
Toelichting:
Dit is art. 65 (oud). Gezien de toenemende praktijk van het houden van rouwdiensten , al worden deze doorgaans niet door een kerkeraad belegd, is dit artikel in gewijzigde vorm gehandhaafd.

 

Commissierapport 1975

Br. W. Zeldenrust acht positieve waardering voor de arbeid van predikanten bij begrafenissen gewenst.
FH willen liever van “ kerkelijke rouwdiensten” spreken, omdat het woord “rouwdienst” vaak gebruikt wordt, ook in advertenties in het Ned. Dagblad, zonder dat men er een kerkelijke rouwdienst mee bedoelt.
Uw comm. meent, dat de terminologie van begrafenisondernemers uit allerlei kring weleens binnensluipt in rouw-advertenties en overlijdensberichten van gereformeerden. Daaraan dient de synode niet tegemoet te komen door een “ kerkelijke rouwdienst” te gaan onderscheiden van iets, wat wel een dienst wordt genoemd maar het niet is (“ dienst is in dit woord een verkorting van “ eredienst”).

INZAKE DE KERKELIJKE GEBRUIKEN
Artikel 67.
Rouwdiensten zullen niet worden ingesteld.

 

Synodebehandeling 1975

De synode stelt dit artikel direct na eerste lezing vast. Zij gaat uit van de tekst van de commissie.

65.  Rouwdiensten zullen niet worden ingesteld.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

Artikel 65 (acta)
T.  Voorstel:
Rouwdiensten zullen niet worden belegd.

 

Commissierapport 1978

Het rapport vermeldt niets over dit artikel.

 

Synodebehandeling 1978

Dit artikel wordt conform het concept van deputaten aanvaard.

 

Kerkorde 1978

Artikel 71
Geen rouwdiensten
Rouwdiensten zullen niet worden belegd.