Artikel 69

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel LXVI
In tijden van oorlog, pestilentie, algemeene volksrampen en andere groote zwarigheden, waarvan de druk overal in de kerken gevoeld wordt, zal een bededag uitgeschreven worden door de classis, die daartoe door de laatste generale synode is aangewezen.

 

Deputatenrapport 1974

Artikel 68.  Biddagen.
Dit is art. 66 (oud), onveranderd.

 

Commissierapport 1975

Er zijn geen opmerkingen uit de kerken. Uw comm. stelt voor het woord “pestilentie” te verwijderen. De voorslag van mr. J. Huyssen in de Reformatie van 8-3-1975, “epidemieën” hoeft niet te worden overgenomen. Met “algemene volksrampen” is genoeg gezegd,

Artikel 68.
In tijden van oorlog, ( ) algemene volksrampen en andere grote zwarigheden, waarvan de druk overal in de kerken gevoeld wordt, zal een bededag uitgeschreven worden door de classis die daartoe door de laatste generale synode is aangewezen.

 

Synodebehandeling 1975

Dit artikel wordt door de Synode in de redactie van de commissie vastgesteld.
66.  In tijden van oorlog, algemene volksrampen en andere grote zwarigheden, waarvan de druk overal in de kerken gevoeld wordt, zal een bededag uitgeschreven worden door de classis, die daartoe door de laatste generale synode is aangewezen.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

66.  Artikel 66 (acta)
T.  Voorstel:

In tijden van oorlog, algemene rampen en andere grote moeiten waarvan alle kerken de druk ervaren, zal een bededag worden uitgeschreven door de classis die daarvoor door de laatste generale synode is aangewezen.

 

Commissierapport 1978

Art 69. In de vigerende KO. Was dit art 66; ongewijzigd gehandhaafd. Geen reacties.

 

Synodebehandeling 1978

Dit artikel wordt conform het concept van deputaten aanvaard.

 

Kerkorde 1978

Artikel 69
Biddagen
In tijden van oorlog, algemene rampen en andere grote moeiten waarvan alle kerken de druk ervaren, zal een bededag worden uitgeschreven door de classis die daarvoor door de laatste generale synode is aangewezen.