Artikel 55

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel LV.
Tot wering van de valsche leeringen en dwalingen, die door kettersche geschriften zeer toenemen, zullen de dienaars en de ouderlingen de middelen gebruiken van leering, van wederlegging, van waarschuwing en van vermaning, zoowel bij den dienst des Woords als bij de christelijke onderwijzing en bij het huisbezoek.

 

Deputatenrapport 1974

Artikel 54
Wering van valse leringen en dwalingen
Tot wering van de valse leringen en dwalingen, die de zuiverheid van leer en leven bedreigen, zullen de dienaars en de ouderlingen de middelen gebruiken van lering, van wederlegging, van waarschuwing en van vermaning, zowel bij de dienst des Woords als bij de christelijke onderwijzing en bij het huisbezoek.
Toelichting:
Dit is art. 55  (oud), Naast de leer is thans ook uitdrukkelijk het leven genoemd. Geschriften zijn niet meer speciaal genoemd. De moderne
communicatiemiddelen (radio, televisie) worden ook gebruikt voor verspreiding van valse leringen en dwalingen.

 

Commissierapport 1975

Over de inhoud is alleen een vraag van FH te melden: is het woord 'onschriftuurlijk' niet beter dan 'vals'?
Uw com. zelf vraagt zich af, wat het verschil is tussen valse leringen en dwalingen (vgl. art. 80: valse leer of ketterij). In verband met de gewaardeerde wijziging van depp. stelt de comm. vor het begin aldus te redigeren: "Tot wering van de dwalingen, die …".

Artikel 58.
Tot wering van de ( ) dwalingen, die de zuiverheid van leer en leven bedreigen, zullen de dienaren des Woords en de ouderlingen de middelen gebruiken van lering, van wederlegging, van waarschuwing en van vermaning, zowel bij de dienst des Woords als bij de christelijke onderwijzing en bij het huisbezoek.

 

Synodebehandeling 1975

Over dit artikel wordt breed gediscussieerd. De commissie brengt enige wijziging in haar voorstel aan, waarna ook dit artikel wordt vastgesteld.

55. Tot wering van de valse leringen en dwalingen, die de zuiverheid van leer en leven bedreigen, zullen de dienaren des Woords en de ouderlingen de middelen gebruiken van lering, van wederlegging, van waarschuwing en van vermaning, zowel bij de dienst des Woords als bij de christelijke onderwijzing en bij het huisbezoek.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

56. Artikel 55 (acta)

TM. Depp. constateerden dat de zin 'Tot wering van de valse leringen en dwalingen, die de zuiverheid van leer en leven bedreigen' iets pleonastisch bevat. Het spreekt vanzelf dat valse leer de zuiverheid van leer bedreigt.
Bij het overwegen van een betere formulering kwamen depp. tot de conclusie, dat teruggegrepen kon worden op een waardevol element uit de vigerende tekst. Daar staat van de valse leringen enz. dat zij door ketterse geschriften zeer toenemen. Dit betekende voor predikanten en ouderlingen een zeer practische  vingerwijzing: let op de lectuur die gelezen wordt en wees bedacht op de invloed daarvan; onderricht, weerleg, enz. Depp. stellen voor, dit element in een gemoderniseerde formulering te behouden.

Voorstel:
Voor het weren van valse leer en dwaling, die via lectuur en andere communicatiemiddelen het leven van de gemeente bedreigen, moeten de predikanten en de ouderlingen onderrichten, weerleggen, waarschuwen en vermanen, zowel in de prediking als bij het catechetisch onderwijs en het huisbezoek.

 

Commissierapport 1978

Uit de bijlage:
55. Een kerkeraad pleit voor de vervanging van 'via' door 'door'; Uw commissie meent de voorkeur te moeten geven aan 'via': in de weg van; 'langs het kanaal van …..'.
Ook wordt voorgesteld het germanisme 'onderrichten' te vervangen door 'onderwijzen'; Uw commissie gaat met dit voorstel graag accoord.

 

Synodebehandeling 1978

Zie artikel 50.

 

Kerkorde 1978

Artikel 55
Wering van valse leer en dwaling
Voor het weren van valse leer en dwaling, die via lectuur en andere communicatiemiddelen het leven van de gemeente bedreigen, moeten de predikanten en de ouderlingen onderrichten, weerleggen, waarschuwen en vermanen, zowel in de prediking als bij het catechetisch onderwijs en het huisbezoek.