Artikel 39

 

Kerkenordening 1905/1933

Artikel XXXIX

Plaatsen waar nog geen kerkeraad zijn kan, zullen door de classis onder de zorg van een genabuurden kerkeraad gesteld worden.

 

Deputatenrapport 1974

Artikel 41
Plaatsen zonder kerkeraad 
Dit is art. 39 (oud), onveranderd.

 

Commissierapport 1975

Zie voor de toelichting bij artikel 36.

Artikel 43.
Plaatsen, waar nog geen kerkeraad zijn kan, zullen door de classis onder de zorg van een genabuurde kerkeraad gesteld worden.

 

Synodebehandeling 1975

Zie artikel 36.

39. Plaatsen, waar nog geen kerkeraad zijn kan, zullen door de classis onder de zorg van een genabuurde kerkeraad gesteld worden.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

41, Artikel 39 (acta)
R. Suggestie, dit artikel te beginnen met 'leden, woonachtig in plaatsen . . . . .'.
M. Depp. menen dat het 'Plaatsen' moet blijven. Als ergens in het geheel geen leden wonen, moet iemand
die zich daar vestigt zijn attestatie kunnen inleveren zonder dat de classis hem eerst onder de zorg van een kerkeraad stelt. Bovendien moet er geëvangeliseerd kunnen worden onder opzicht van een kerkeraad.

Voorstel:
Plaatsen waar nog geen kerkeraad kan zijn, zal de classis onder de zorg van een naburige kerkeraad stellen.

 

Commissierapport 1978

Het rapport vermeldt niets over dit artikel.

 

Synodebehandeling 1978

Zie artikel 37.

 

Kerkorde 1978

Artikel 39
Plaatsen zonder kerkeraad
Plaatsen waar nog geen kerkeraad kan zijn, zal de classis onder de zorg van een naburige kerkeraad stellen.