Artikel 28

 

Kerkenordening 1905/1933

Van de kerkelijke samenkomsten.

Artikel XXIX.
Vierderlei kerkelijke samenkomsten zullen onderhouden worden: de kerkeraad, de classicale vergaderingen, de particuliere synode, en de generale of nationale.

 

Deputatenrapport 1974

De vergaderingen.
Artikel 29.
Aantal vergaderingen
Vierderlei kerkelijke vergaderingen zullen onderhouden worden: de kerkeraad, de classicale vergaderingen, de particuliere synode, en de generale of nationale.

 

Commissierapport 1975

Ook een opsommend artikel kan op principiële wijze worden besproken. KRA vraagt welke zakelijke reden er is om “samenkomsten” te vervangen door “vergaderingen” (depp. hadden immers geen opdracht om taalkundige veranderingen aan te brengen).
CIA merkt op, dat er geen vierderlei, maar slechts tweeërlei vergaderingen zijn: de kerkeraad en de meerdere vergaderingen.
Uit het oogpunt van gezag is dat waar, maar het komt uw com. wat vreemd voor, te beginnen met tweeërlei vergaderingen, en er dan vier te noemen.
Cn wil alleen bij “kerkeraad” het bepalend lidwoord zetten: de kerkeraad, classicale vergaderingen, enz. Opdat uitkome dat in de kerkelijke afspraken omtrent de vergaderingen sprake is van een vergadering, die voor het afspreken al bekend was, nl. uit de H.Schrift.
FH adviseren de formulering van de CGKO over te nemen: “De kerkelijke vergaderingen zijn vierderlei: die van de Kerkeraad, van de Classis, van de Particuliere Synode en van de Generale synode”. Bezwaar is, dat de classis, ps en gs als ressorten worden gezien, die elk hun vergadering hebben.
Uw comm. meent aan alle wensen tegemoet te komen als zij voorstelt:

De kerkelijke vergaderingen.
Artikel 29.
Naast de kerkeraad zullen drie kerkelijke vergaderingen onderhouden worden: de classis, de particuliere en de generale synode.

 

Synodebehandeling 1975

De tekst wordt door Synode vastgesteld na verandering.
29.Vierderlei kerkelijke vergaderingen zullen onderhouden worden: de kerkeraad, de classicale vergaderingen, de particuliere synode, en de generale of nationale.

 

Deputatenrapport 1976

Dit rapport behandelt het betreffende artikel niet.

 

Deputatenrapport 1977

31.Artikel 29 (acta)
T. ‘Vierderlei’ is hier vervangen door het gewone telwoord.
Viersoortig zijn de vergaderingen immers niet; strikt genomen zijn er twee soorten: de kerkeraad en de meerdere vergaderingen.

Voorstel:
Vier kerkelijke vergaderingen zullen regelmatig gehouden worden: de kerkeraad, de classis, de particuliere en de generale synode.

 

Commissierapport 1978

De vergaderingen. Hoofdstuk II
Art.28.
De vereenvoudiging van de tekst – vier i.p.v. vierderlei -, alsmede het spreken van de generale synode i.p.v. de generale of nationale, acht uw commissie een verbetering.
Een kerkeraadscommissie stelt echter voor het art. aldus te redigeren: “Vier kerkelijke vergaderingen zullen regelmatig gehouden worden:
1.de kerkeraad; 2.de meerdere vergaderingen, te weten: …”.
Uw commissie meent dat deze ingewikkelde wijziging geen aanbeveling verdient; in een gereformeerde K.O. hoeft ook art.35 een wettige plaats; in art.28 hoeft niet apart onder woorden te worden gebracht het onderscheiden karakter van de hier genoemde vergaderingen.

 

Synodebehandeling 1978

Dit artikel wordt conform het concept van deputaten aanvaard.

 

Kerkorde 1978

II. De vergaderingen.
Artikel 28
Vier vergaderingen
Vier kerkelijke vergaderingen zullen regelmatig gehouden worden: de kerkeraad, de classis, de particuliere en de generale synode.