F76 beroep
F76.1 ...
F76.2 Tegen een beslissing van de kerkenraad die met goedkeuring van de classis is genomen en
tegen een beslissing op bezwaar van de classis als bedoeld in art. F73.5 staat op gelijke wijze
beroep open op de particuliere synode.
F76.3 ...
F76.4 ...

Eigen inbreng deputaten HKO
1. Deputaten stellen voor in F76.2 de woorden ‘beslissing ... die’ te vervangen door ‘besluit ... dat’. ‘Beslissing’ zou misverstand kunnen wekken met ‘beslissing op bezwaar’. ‘Besluit’ is de term die gehanteerd worden in de voorgaande artikelen en duidt op de primaire besluitvorming.
2. Deputaten stellen tevens voor in F76.2 het woord ‘rechtstreeks’ in te voegen bij ‘beroep’, zodat duidelijk is dat hier niet eerst de weg van de verplichte bezwaarschriftprocedure van F73.1 behoeft te worden gegaan.

Voorstel deputaten
F76.2 wijzigen als volgt:

F76 beroep
F76.1 ...
F76.2 Tegen een besluit van de kerkenraad dat met goedkeuring van de classis is genomen en tegen een beslissing op bezwaar van de classis als bedoeld in art. F73.5 staat op gelijke wijze rechtstreeks beroep open op de particuliere synode.
F76.3 ...
F76.4 ...