|37|

F75 vrede door recht
F75.1 ...
F75.2 ...
F75.3 De generale synode stelt een generale regeling vast voor de kerkelijke rechtspraak. Deze is van
toepassing op de procedures volgens art. F76 tot F80.

Eigen inbreng deputaten HKO
1. Deputaten stellen voor in F75.3 de verwijzing “art. F76 tot F80” te vervangen door “F76 tot en met F79”. De huidige verwijzing “tot F80” is wellicht wat cryptisch. Bedoeld was en is “tot en met F79”. Dit laat er geen misverstand over bestaan dat de generale regeling voor de kerkelijke rechtspraak ook van toepassing is op de rechtspraak in predikantszaken, hetgeen met name geldt voor het hoger beroep op de generale synode (voor het beroep geldt de zelfstandige generale regeling voor de rechtspraak in predikantszaken).

Voorstel deputaten
F75.3 wijzigen als volgt:

F75 vrede door recht
F75.1 ...
F75.2 ...
F75.3 De generale synode stelt een generale regeling vast voor de kerkelijke rechtspraak. Deze is van toepassing op de procedures volgens art. F76 tot en met F79.