C50 de missionaire roeping
C50.3 Waar kerken de gelegenheid krijgen om elders in de wereld mee te werken aan de verkondiging van het evangelie, gebeurt dat zo veel mogelijk in samenwerking met in de regio reeds aanwezige kerken. De inrichting van het werk en de positie van de werkers worden voor de Nederlandse zijde daarvan geregeld in de generale regelingen.

Eigen inbreng deputaten HKO
1. Het lidwoord “de” voor “generale regelingen” dient in C50.3 te vervallen. Het geeft de indruk dat er meer dan één regeling noodzakelijk is. Maar dat is niet de bedoeling: het betreft hier een onbepaald meervoud. In de praktijk kunnen er in verschillende generale regelingen relevante bepalingen staan.

Voorstel deputaten
C50.3 wijzigen als volgt:

C50 de missionaire roeping
C50.3 Waar kerken de gelegenheid krijgen om elders in de wereld mee te werken aan de verkondiging van het evangelie, gebeurt dat zo veel mogelijk in samenwerking met in de regio reeds aanwezige kerken. De inrichting van het werk en de positie van de werkers worden voor de Nederlandse zijde daarvan geregeld in [...] generale regelingen.