|24|

C46 huwelijk
C46.2 De kerkenraad ziet er op toe dat leden van de gemeente die zich als man en vrouw aan elkaar willen verbinden, daarvoor een burgerlijk huwelijk aangaan en dat kerkelijk laten bevestigen.

C50 de missionaire roeping
C50.2 De evangelieverkondiging is er op gericht de medemens te brengen tot een leven met God in de gemeenschap van de kerk.

Correctie classis Amersfoort
Classis Amersfoort stelt voor in beide bepalingen de spatie te verwijderen tussen de woorden : “... er op ...”.

Voorstel deputaten
2x Akkoord met wijziging.

C46 huwelijk
C46.2 De kerkenraad ziet erop toe dat leden van de gemeente die zich als man en vrouw aan elkaar willen verbinden, daarvoor een burgerlijk huwelijk aangaan en dat kerkelijk laten bevestigen.

C50 de missionaire roeping
C50.2 De evangelieverkondiging is erop gericht de medemens te brengen tot een leven met God in de gemeenschap van de kerk.