C41 toegang tot het avondmaal
C42.2 Doopleden en wie zich van buiten de gemeente komend tot God bekeren, ontvangen kerkelijk onderwijs ter voorbereiding op hun openbare geloofsbelijdenis..

Eigen inbreng deputaten HKO
Het tweede lid van C41 is per abuis aangeduid als C42.2. Dit dient te worden gecorrigeerd.

Voorstel deputaten
Tikfout herstellen bij C41.2:

C41 toegang tot het avondmaal
C41.2 Doopleden en wie zich van buiten de gemeente komend tot God bekeren, ontvangen kerkelijk onderwijs ter voorbereiding op hun openbare geloofsbelijdenis..