|83|

Memorie van toelichting
Werkorde – hoofdstuk G

 

Materiële aangelegenheden

G1 financiële bijdragen
1. De kerkleden dragen naar vermogen bij aan de financiële instandhouding van de kerken.

Toelichting G1

1. Het is opmerkelijk dat de KO1978 in lijn met de DKO geen enkele bepaling kent omtrent de financiële instandhouding van de kerken. Daarentegen kent de KO1978 wel de financiële zorgplicht van de kerken jegens de predikanten (B18) en de emeriti- predikanten (B22). En uiteraard zijn er nog allerlei andere financiële verplichtingen die de kerken aangaan. Het is daarom zinvol tenminste één bepaling op te nemen die vast legt dat de kerkleden financieel naar vermogen bijdragen aan de kerk. Kerkleden zijn hierop aanspreekbaar.