F9 recht van herziening
1. Herziening van een appeluitspraak van de synode is slechts mogelijk:
a. op verzoek van een partij in het geschil dat bij de appeluitspraak is beslist;
b. indien sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden, die dateren van vóór de appeluitspraak en die, waren zij bij de synode bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.
2. De uitspraak van de synode is bindend voor partijen.

|80|

Toelichting F9

1. F9 regelt het recht van herziening van een appeluitspraak van de synode. Het gaat hier niet om een derde reguliere rechtsgang na het recht van beroep (F7) en het recht van appel (F8), maar om een specifieke situatie van herbeoordeling door de synode.

2. De regeling is conform de recente besluitvorming van de GS Zwolle-Zuid. Zie Acta GS Zwolle-Zuid 2008 art. 46 Besluit 1.

3. De procedure valt onder de generale regeling voor de rechtspraak van F6.3.