D10 terugkeer
1. Wanneer iemand die als belijdend lid of als dooplid is buitengesloten, met berouw tot God en tot de gemeente terugkeert, zal hij in de weg van openbare schuldbelijdenis weer in de gemeenschap van de kerk worden opgenomen. Hiervoor is de instemming van de gemeente vereist.
2. Bij de schuldbelijdenis en de verzoening met de gemeente wordt het vastgestelde formulier gebruikt.

|64|

Toelichting D10

1. D10 is de opvolger van art. 78 KO1978. Het daarin vermelde voorschrift over een ‘wachttijd’ van drie zondagen kan vervallen. Het is evident dat het hier moet gaan om een weloverwogen terugkeer.

2. D10.1 ziet zowel op de terugkeer van een belijdend lid als dooplid. Dit laatste is nu expliciet in de KO vermeld.