C7 toelating tot het avondmaal
1. Aan de viering van het heilig avondmaal mogen deelnemen zij die hun geloof belijden naar de gereformeerde leer en godvrezend leven.
2. De doopleden en wie zich van buiten de gemeente komend tot God bekeren, ontvangen catechetisch onderwijs als voorbereiding voor hun openbare geloofsbelijdenis.
3. Voor de toelating tot de openbare geloofsbelijdenis is onderzoek door de kerkenraad en instemming van de gemeente nodig.
4. Voor de toelating van gasten aan het avondmaal houden de kerken zich aan de generale regelingen.

Toelichting C7

1. In C7.1 is de belangrijke hoofdregel van art. 60 KO1978 overgenomen.

2. De instemming van de gemeente wordt tot nu toe niet in de KO geregeld. Noemen we die in C7.3, dan mag ook het onderzoek door de kerkenraad niet ongenoemd blijven.

4. M.b.t. de kaders en criteria voor toelating van gasten aan het avondmaal zij verwezen naar Acta GS Amersfoort-C 2005 art. 50 en Acta GS Zwolle-Zuid 2008 art. 22.