C6 bediening van het avondmaal
1. De gemeente viert in haar kerkdiensten regelmatig het avondmaal van de Here.
2. Het staat de kerken vrij om aanvullend in inrichtingen van gezondheidszorg, justitie of defensie het heilig avondmaal te bedienen aan leden van de gemeente en aan hen die daartoe naar het oordeel van de kerkenraad als gasten kunnen worden toegelaten.

Toelichting C6

1. De viering van het avondmaal wordt in C6.1 sterker aangezet dan in de KO1978, die een minimum van vier keer per jaar stelt. Viering bv. eenmaal per maand valt nu als een goede mogelijkheid binnen beeld.

|53|

2. In C6.2 zijn twee zaken nieuw opgenomen, ontleend aan bestaande regelgeving en praktijk. De bepaling geeft de basis om naast de gewone kerkdiensten in het eigen gebouw bijzondere plaatsen aan te wijzen waar ook avondmaal wordt bediend. Bovendien is er de mogelijkheid van een ruimer toelatingsbeleid, zoals al door de GS Leeuwarden 1920 is benoemd. Zie Acta GS Leeuwarden 1920 art. 25.