C2 kerkdiensten op zondag
1. De gemeente komt elke zondag twee keer samen in openbare kerkdiensten. De kerkenraad roept de gemeente op om zo de dag van de Here te vieren.
2. In de kerkdiensten ontvangen de dienst van het Woord en de sacramenten, de dienst van lied en gebed en de dienst van de barmhartigheid een plaats.

Toelichting C2

1. De viering van de zondag in kerkdiensten is hier in vergelijking met de KO1978 naar voren gehaald. De kerkdiensten vormen in veel opzichten het hart van het gemeentelijk leven. Kerkrecht is vanouds dan ook in haar kern liturgisch recht. Met betrekking tot het samenkomen, de noodzakelijke elementen daarvan, de bevoegdheden om daarin te spreken en te handelen heeft zich veel kerkrecht ontwikkeld. Daarom beginnen we met de kerkdiensten als centrum van kerk zijn.

2. Het samenkomen van de gemeente is de kern van C2.1. Tot de samenkomsten wordt opgeroepen door de kerkenraad.

3. Twee keer elke zondag sluit het beleggen van meer diensten niet uit. Ook betekent het niet dat ieder gemeentelid persoonlijk twee keer aanwezig zal zijn. Maar de viering van de dag van de Here wordt aansluitend bij de huidige situatie van de kerk in Nederland wel gestalte gegeven door twee kerkdiensten. De twee kerkdiensten hoeven niet precies dezelfde inrichting en vormgeving te hebben. Het gaat om het samenkomen met God en met elkaar. Hoe dat verder gestalte krijgt, kan nader in een meervoud van orden van dienst worden geregeld.

|51|

4. In C2.2 worden de drie basiselementen van de kerkdienst genoemd, een uitwerking die in de KO1978 ontbreekt. Meer geaccentueerd is in deze formulering de dienst van lied en gebed, d.w.z. de aanbidding en de voorbede. Daarbij is te verwijzen naar B3.2, waarin het voorgaan in de gebeden als vanouds een kerntaak van de predikanten is getypeerd. Hetzelfde gebeurt met de dienst van de barmhartigheid, die bijbels en theologisch meer moet zijn dan het houden van een collecte. De nieuwe formulering geeft aan de kerken een uitdaging om hier krachtiger invulling aan te geven.