C14 onderlinge gemeenschap
1. De gemeenteleden zien als leden van het lichaam van Christus in liefde en betrokkenheid naar elkaar om en bevorderen elkaars heil en welzijn in woord en daad.
2. De kerkenraad stimuleert de vele diensten en gaven die in de gemeente van Christus beschikbaar zijn tot groei van het geloof en tot onderlinge opbouw.
3. De kerkenraad treft voorzieningen voor bijzondere situaties, zoals die van varenden, militairen, asielzoekers, mensen met een bijzondere handicap en leden die voor een beperkte tijd in het buitenland verblijven.

|57|

Toelichting C14

1. C14 kent geen pendant in de KO1978. Het benadrukt het priesterschap van de gelovigen: er wordt niet alleen op hen toegezien door de opzieners (hoofdstuk B) maar zij zien ook naar elkaar om in liefde en betrokkenheid (hoofdstuk C). De kerkenraad stimuleert dat.

2. C14.3 benoemt een aantal categorieën die in dezen bijzondere aandacht behoeven van kerkenraad en gemeente.