C12 opvoeding en onderwijs
1. Ouders verplichten zich bij de doop om hun kinderen op te voeden in een leven met God en in de kennis van zijn Woord.
2. De kerkenraad bevordert dat de ouders voor hun kinderen zoveel mogelijk gebruik maken van onderwijs dat overeenkomt met de leer van de Schriften.
3. De kerk onderhoudt goede contacten met scholen die door de jeugd van de kerk bezocht worden, met name die met een gereformeerde of christelijke identiteit.

Toelichting C12

1. C12.1 en C12.2 staan in lijn met art. 57 KO1978.

2. C12.3 benadrukt het belang van een goed contact tussen kerk en scholen. Uiteraard is dit afhankelijk van de inzet en bereidheid daartoe aan twee kanten. Er is hier algemeen geformuleerd ‘de kerk’ en niet ‘de kerkenraad’ om diverse vormen van contact open te laten. Zo kennen bijvoorbeeld de Christelijke Gereformeerde Kerken een synodaal deputaatschap ‘Kerkjeugd en onderwijs’.