B8 toegang tot het ambt van predikant
1. Wie nog geen predikant is, kan alleen beroepen worden na een voorafgaand beroepbaarstellend onderzoek door de classis volgens de vastgestelde generale regeling.
2. Een kandidaat-predikant, die een volgens art. B9 op hem uitgebracht beroep heeft aangenomen, verkrijgt toelating tot het ambt via een toelatend onderzoek door de classis volgens de vastgestelde generale regeling.

Toelichting B8

1. Dit artikel regelt de actuele kerkelijke praktijk op basis van het beroepbaarstellend onderzoek (BSO) en het toelatend onderzoek (TLO). De GS Leusden 1999 besloot tot de instelling van deze onderzoeken ter vervanging van het vroegere preparatoir en peremptoir examen en stelde de bijbehorende generale regelingen vast. Vgl. Acta GS Leusden 1999 art. 28. Daarbij is toen ook de tekst van artt. 5 en 49 KO1978 aangepast. De GS Zuidhorn 2002 verbeterde de regelingen nog op enkele punten en stelde de teksten van de generale regelingen opnieuw vast. Vgl. Acta GS Zuidhorn 2002 art. 25 en Bijlage III.