B31 preekconsent
1. Aan niet-predikanten kan een preekbevoegdheid worden verleend met inachtneming van de generale regeling.

Toelichting B31

1. Ook deze bepaling is nieuw, al bestaat het verschijnsel ‘preekconsent’ natuurlijk al veel langer. De GS Zwolle-Zuid heeft hiervoor een actuele generale regeling vastgesteld (Acta GS Zwolle-Zuid 2008 art. 16 Besluit 5).