Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 8.

Nieuwe gemeenten

Opnemen

Lid
3

Indien een gemeente van een andere kerk of een onafhankelijke gemeente dan wel een geloofsgemeenschap die geen deel uitmaakt van de protestantse kerk
- de generale synode daarom verzoekt,
- instemt met het belijden van de kerk en
- in staat is de in de orde van de kerk aangegeven taken van een gemeente te verrichten, kan de generale synode besluiten deze gemeenschap als een gemeente op te nemen in de kerk.