Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 5.

Bijzondere gemeentevormen

Missionaire gemeenten

Lid
7

Een missionaire gemeente wordt gevormd bij besluit van de classicale vergadering, een missionaire wijkgemeente bij besluit van de algemene kerkenraad.