Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 4.

Algemeen

Lid
5

De grenzen van de gemeenten worden vastgesteld en gewijzigd door het breed moderamen van de classicale vergadering, dat de kerkenraden van de betrokken gemeenten en bij betrokkenheid van een evangelisch-lutherse gemeente ook de evangelisch-lutherse synode hoort. Het breed moderamen van de classicale vergadering draagt er zorg voor dat de betrokken leden van de kerk hun mening kenbaar kunnen maken.
Indien een gemeente uit een andere classis bij een grenswijziging betrokken is, wordt het besluit door beide brede moderamina in overleg genomen.