Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 4.

Algemeen

Lid
4

Indien het voor een gemeente niet mogelijk is door samengaan met een andere gemeente een protestantse gemeente te vormen, omdat er geen gemeente is om mee samen te gaan of omdat een in aanmerking komende gemeente niet wil, dan kan het breed moderamen van de classicale vergadering op verzoek van de kerkenraad deze gemeente aanmerken als protestantse gemeente. Alvorens het besluit te nemen, hoort het breed moderamen van de classicale vergadering de kerkenraad van andere in aanmerking komende gemeenten.