Ordinantie 2 De gemeenten

 

II. Vormen van gemeente-zijn

Artikel 4.

Algemeen

Lid
3

De aanduiding en de naam van de gemeente, zoals bedoeld in lid 1, worden door de kerkenraad niet gewijzigd dan nadat de leden van de gemeente daarin gekend en hierover gehoord zijn3.
Voor een besluit tot wijziging van de aanduiding van de gemeente is goedkeuring van het breed moderamen van de classicale vergadering nodig, dat wanneer het een evangelisch-lutherse gemeente betreft de evangelisch-lutherse synode hoort.


3 Eerste lezing (november 2018): cursieve tekst vervangen door: in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken.