Ordinantie 2 De gemeenten

 

I. Wie tot een gemeente behoren

Artikel 3.

Ledenregistratie

Lid
6

De gegevens van het landelijke register en van het register van evangelisch-lutherse leden worden niet gebruikt om degenen die bij een gemeente geregistreerd zijn rechtstreeks te benaderen, behalve
- in het kader van de verkiezing van leden van de evangelisch-lutherse synode;
- nadat de kerkenraad op de hoogte is gesteld en geen bezwaar heeft gemaakt.